La nostra metodologia de treball ens permet fer un seguiment del projecte, conjuntament amb els nostres clients, compartint les nostres experiències i coneixements per analitzar, identificar i solucionar necessitats, per tal d'impulsar noves idees competitives i diferenciadores.

Serveis

industrial design

 

Estudi de mercat
Anàlisi de valor i tendències
Estudi del perfil, usuaris i rols
Definició del producte
Anàlisi de viabilitat i implantació
Desenvolupament tècnic
Industrialització

engineering

 

Normativa i legislació

Certificació CE

Anàlisi per elements finits

Estudi econòmic

Implementació a la industrialització

graphic design

 

Disseny de comunicació

Identitat corporativa

Definició d'objectius

Propostes de valor

Branding

Packaging

Copyright © 2019, Liquid industrial & graphic design. All rights reserved